Fiskalna blagajna – Cijene

Pogledajte cijene za FISKALNU BLAGAJNU!

MAIN

Osnovna blagajna

 • POLOG
 • UNOS ARTIKALA
 • UNOS RADNOG OSOBLJA
 • ZAKLJUČENJE SMJENE
 • PROMETI
 • PROMET PO GRUPI/ARTIKLU
 • PROMET PO OSOBLJU
 • IZDAVANJE RAČUNA(pos, A4…)
 • IZDAVANJE VELEPRODAJNOG RAČUNA
 • IZDAVANJE OTPREMNICA
 • UNOS KUPCA
 • EVIDENCIJA PO KUPCIMA
 • UNOS DOBAVLJAČA
 • EVIDENCIJA PO DOBAVLJAČIMA
 • (SKLADIŠTE)
 • KARTICA DOBAVLJAČA
 • KARTICA ARTIKLA
 • INVENTURA
 • NORMATIVI
 • RAD PO STOLOVIMA
 • AKCIJE
 • KREIRANJE FAVORIT LISTE ARTIKALA
 • PRINTANJE PO MJESTU (KUHINJA, ŠANK…)
 • DLANOVNICI
 • DISLOCIRANI UNOS PRIMKE
 • KONTROLA STANJA ZALIHA
 • ON-LINE NARUDŽBE
 • STANJA BLAGAJNE
 • TRENUTNI PROMET(praćenje prometa LIVE)
 • RAD SA DISLOCIRANIM ŠANKOVIA
 • RAD SA VIŠE BLAGAJNI
 • ANALIZA PRODAJE
 • DOSTAVA
 • PRINTANJE UPLATNICA
kn10000/mj
Vidi više

PROFESSIONAL

Profesionalno poslovanje

 • POLOG
 • UNOS ARTIKALA
 • UNOS RADNOG OSOBLJA
 • ZAKLJUČENJE SMJENE
 • PROMETI
 • PROMET PO GRUPI/ARTIKLU
 • PROMET PO OSOBLJU
 • IZDAVANJE RAČUNA(pos, A4…)
 • IZDAVANJE VELEPRODAJNOG RAČUNA
 • IZDAVANJE OTPREMNICA
 • UNOS KUPCA
 • EVIDENCIJA PO KUPCIMA
 • UNOS DOBAVLJAČA
 • EVIDENCIJA PO DOBAVLJAČIMA
 • (SKLADIŠTE)
 • KARTICA DOBAVLJAČA
 • KARTICA ARTIKLA
 • INVENTURA
 • NORMATIVI
 • RAD PO STOLOVIMA
 • AKCIJE
 • KREIRANJE FAVORIT LISTE ARTIKALA
 • PRINTANJE PO MJESTU (KUHINJA, ŠANK…)
 • DLANOVNICI
 • DISLOCIRANI UNOS PRIMKE
 • KONTROLA STANJA ZALIHA
 • ON-LINE NARUDŽBE
 • STANJA BLAGAJNE
 • TRENUTNI PROMET(praćenje prometa LIVE)
 • RAD SA DISLOCIRANIM ŠANKOVIA
 • RAD SA VIŠE BLAGAJNI
 • ANALIZA PRODAJE
 • DOSTAVA
 • PRINTANJE UPLATNICA
kn15000/mj
Vidi više

ULTIMATE

Svi moduli

 • POLOG
 • UNOS ARTIKALA
 • UNOS RADNOG OSOBLJA
 • ZAKLJUČENJE SMJENE
 • PROMETI
 • PROMET PO GRUPI/ARTIKLU
 • PROMET PO OSOBLJU
 • IZDAVANJE RAČUNA(pos, A4…)
 • IZDAVANJE VELEPRODAJNOG RAČUNA
 • IZDAVANJE OTPREMNICA
 • UNOS KUPCA
 • EVIDENCIJA PO KUPCIMA
 • UNOS DOBAVLJAČA
 • EVIDENCIJA PO DOBAVLJAČIMA
 • (SKLADIŠTE)
 • KARTICA DOBAVLJAČA
 • KARTICA ARTIKLA
 • INVENTURA
 • NORMATIVI
 • RAD PO STOLOVIMA
 • AKCIJE
 • KREIRANJE FAVORIT LISTE ARTIKALA
 • PRINTANJE PO MJESTU (KUHINJA, ŠANK…)
 • DLANOVNICI
 • DISLOCIRANI UNOS PRIMKE
 • KONTROLA STANJA ZALIHA
 • ON-LINE NARUDŽBE
 • STANJA BLAGAJNE
 • TRENUTNI PROMET(praćenje prometa LIVE)
 • RAD SA DISLOCIRANIM ŠANKOVIA
 • RAD SA VIŠE BLAGAJNI
 • ANALIZA PRODAJE
 • DOSTAVA
 • PRINTANJE UPLATNICA
kn20000/mj
Vidi više